Kontakt

Nasze zobowiązanie

Etyka i polityka ekologiczna
CEF Ltd. zobowiązuje się do wspierania fabryk i młynów, które są etyczne w ich kontaktach z ludźmi i środowiskiem, nasza procedura produkcji zapewnia tę etyczną pozycję od materiału siewnego do sprzedaży z certyfikacją, inni są naprawdę zaangażowani w rozwiązywanie kwestii środowiskowych lub społecznych związanych z wykorzystywaniem lokalnych producentów.
Nasze zobowiązanie

Jesteśmy tu zaangażowani w prowadzenie interesów z fabrykami wysokiej jakości, które traktują swoich pracowników sprawiedliwie, utrzymując jednocześnie zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju środowiska. CEF ma na celu zapewnienie etyczne, zrównoważone ubrania; jak organiczna kurtka bawełniana do  Ulepszenie ciężaru na ziemi.Jak w każdej części naszego procesu produkcji, pracujemy ciężko, aby zapewnić, że cała nasza śmierć ma minimalny wpływ na użytkownika, producenta i środowisko. Używamy tylko barwników, które są wolne od szkodliwych substancji chemicznych i przeprowadzamy ścisłe testy laboratoryjne na obecność tych substancji.